Αλληλογραφία

Άλλες πληροφορίες


ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ Ε.Γ. ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6979987678  & 2310 444-841